ים בענפים

רוח בגלים

השבירה בזרעים

צוללים בחן

נערמים ונרקבים

נקברים

הכל זז לי

וחוזר לסבב השני

בית כבר לא יהיה

ואני מזמן כבר לא משתתף

רק מהלך לי מאחור לעיתים מתנשף

לעיתים מת