שרון נבון

"מלאך ערום נגע בי אז היה שקט מסביב ומתוך שתיקה רועמת גיליתי מילים עם כוחות משמיים מילים שיכולות להפוך כל שממה למעיין נובע לחיים , למים !"

ישועה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה