תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

מחשבה בעלמא

קינה

עולים מעלה