תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

עוד יום

ערש"ק, פיצוץ בנין הממשל

עולים מעלה