תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

ערש"ק, פיצוץ בנין הממשל

שין גימל

עולים מעלה