תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

עוד יום

לילה בנחל חימר

עולים מעלה