תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

סוף החופש

נשמה, מונולוג

עולים מעלה