תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

תתחיל להתפלל

לְבוּשִׁים

עולים מעלה