תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

חברון (אימפרסיה, תש"ס)

ליל ירח

עולים מעלה