תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

שניים אוחזין

סוף החופש

עולים מעלה