תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

שוק עירוני נתניה, תשס

ליל ירח

עולים מעלה