נתעגל ירח ונתעברה היא נפשי מעילוסין של חום וכחול גמעתי מיינך המתוק בשקיקה משוגעת והייתי לשיכורה כפולה, מלקטת שיבולים קמלות מתות לקצת מים פירורי לחם עוני שטו על פני שלולית ירוקה צלולה, צלולה ואנחנו לא נתפכח עד שנעבור את המדבר הזה