פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

בכל לשון

שיממון. כהבל פה. הגה. מי נוהג?

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה