פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

תלוי בשיר

נסיון חוזר

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה