פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

קבלה.

תחילתה של תחייה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה