פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

עזרה אחים!

בכל לשון

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה