פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

קבלה.

שירה. הדרך לאיבוד הדעת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה