פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

תחילתה של תחייה

האמת באה מבפנים. תמיכה לעייפה.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה