פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

לא להפריע בבקשה

יוצר ומסדרת. גבר. גברת.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה