פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

תקופת המתנה

הורמונים מחושבים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה