פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

לא להפריע בבקשה

עזרה אחים!

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה