פרוזאי מטומטם

זה מה שיש.

חיבוטים. עד כמה עמוק.

מספר הצופים. מגביל.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה