הרפי מן המילה, ילדתי
הרפי
השאירי זאת לגדולים.
שחקי איתן, אות אחר אות
כאילו
כאילו היו ילדייך. טפחי אותן
לאט לאט
עוד יבוא יום, יתדפקו על דלתך
תתבקשי צדקה או שתיים
ואת- תפשפשי בכיסייך
תוציאי בין שינייך
בטבעיות מבין שפתייך
או אז תדעי ערכה.