טלי ג.א

פרועה היא משתלחת עם הצלילים רגליה יחפות...מרחפות כלא נוגעות חגה במעגלי אור זהרורי חמה יוקדת בה טלי ג.א

במראה השבורה

חַוָה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה