כשהוא מתפרע לך בידיים אתה מרגיש "ללא שליטה" והנה באה המכה. ועוד מכה ועוד
צרחה ללא שליטה  שגוברת עם   עוד סטירה מצלצלת ודמעות שנחנקות, מהלומות שמשתיקות---   אח! סופסופ בא השקט. מנוחה למחשבה מנוחה לעולמך. לעולמו.
(והוא רק בן יומו).