יצירה אחרונה ליום. כמו חלום . שעובר. וגומר. את מה שנשאר בצלוחית. מחית. של שגרה גרוסה. שברירית.
שארית של דברים שרציתי לומר. אך הגיע מחר. צריך לסיים. לקיים הבטחות שניתנו בתחילה.

מחילה.