באמת. והדברים הנחוצים הללו כה גדולים ונשגבים מבינתי השטוחה או שמא קטנות הן המילים מלהביע את אשר היה או שלא היה כלל.

בליל. מילה גבוהה על אף פשטות אותיותיה.
והנה- מחמאה. בלי כוונה.
ראו הוזהרתם ממיעוט אותיות, מילים גבוהות וחיתוך השורות.

בל-יל.