מוי שלושמאות שלושים ושלוש

כשזה עובר דרכך אתה לא יכול לעצור

שיר ישראלי

הגשמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה