מוי שלושמאות שלושים ושלוש

כשזה עובר דרכך אתה לא יכול לעצור

איןאני

שיר ישראלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה