לאדר...

 אז היא אמרה שמבחינתה זה נגמר
והיא מבחינתה
 לא הבחינה במובחן ובמובן
אז גם מבחינתי אין הבחנה שקופה,ברורה,נהירה
רק סתם מראה עקומה
של מציאות היום יום לילה
בארבע קירות
באינסוף חלומות
במנסרת תקוות.
יש מי שיאמר שזה נורא חידתי
יש מי שיאמר שזה לא אישי
חבל שאין מי שיאמר לי
זה רק אני
וגורלי