לי כל שמירה נושאת מזכרת

מעינים מציצות

משמיעת שמי מנוגן

בפיך

לבי שומר זיכרון יקר

מחיוך מתגלגל

מדאגה כנה

גם כאשר אלך

ואולי לא אשוב

תמיד אולם תמיד

אזכור ילדה קטנה

בשם רותי

     חברון 1997 עמדת שמירה בית הדסה