משה לוין

יהדות זה עולם ומלאו רק לספר על עצמי לא ידעתי

עולם הכתיבה והקראיה של הלב השבור

בעצם למה אני כותב.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה