משה לוין

יהדות זה עולם ומלאו רק לספר על עצמי לא ידעתי

השמים בוכים ואני בוכה איתם

עולם הכתיבה והקראיה של הלב השבור

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה