משה לוין

יהדות זה עולם ומלאו רק לספר על עצמי לא ידעתי

עולם הכתיבה והקראיה של הלב השבור

השמים בוכים ואני בוכה איתם

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה