אל תתני למגע לבלבל ותפסיקי בעיניך לפלבל כי את מנת האהבה שהייתה לי לתת, בחפץ לב נתתיה ולא שהיה זה זמן מוגבל ביום או לֵיל אלא
מנה קצובה
חיבה
חיבוק
שכיבה
כתיבה.
ההתרוקנות שמביאה
לאחת הבאה.