כך פתאום באמצע הלילה
עבים ודקים התגנבו בלאט
חבויים תחת מעטה השְחוֹר
החלו להוריק מטענם על הארץ.
זרזיפי ברכה עדינים
הרוו רגבי אדמה למודי חמסינים
העירו מנמנומן ציפורים שלוות.
נקישות קטנות על גגות ותריסים
מבשרות על עונה חדשה
ריח מיוחד ובתולי נישא, נטול קידמה
ריח של אוויר טרי

ואני עומד בפתח ביתי מתבונן
מתפלא אולי גם אצלי
תתחיל עונה חדשה