עוף עם פלאפון

האמת אני חייזר, אבל אני לא מספר את זה לאף אחד כדי שימשיכו לחשוב שאני בייניש בשיעור ו' ...

...שהחזרת בי טהורה היא...

לילי זכרון. חלק ראשון.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה