במחשכים נפלתי בלי עוררין מה לי ולהם? מי?! אני?! הם?! אך כנראה שלא... אני הולך איתם. אני חלק מהם אני הם! לא!!! אני שמח להיות הם! שמח להיות חלק מהם... להיות כלל ישראל! להכנס למצוות כלליות להיות חלק מישראל לא סתם, באמת להיות לוחם... לחיות צבא לנשום צבא להיות אור! אור גדול! קדושה עליונה המתגלה לנו על ידי מציאות, מציאות של מלחמה ואנחנו שמחים להיות אור, אור לגוים מסביבנו מהו צבא קדוש! מהי ממלכה של אור זה אנחנו... אשרי שזכיתי להיות חלק מזה... [2/]