בעזרת ד´.

                י"ט טבת תרפפ"ו / י"ט אייר תרפפ"ו

 

תפילה לעני

 

*

תתפלל חזק חזק שיהיה נס!

            תתחנן לפניו שתהיה עת רצון!

                        אנא! התזמון קריטי!

 

המרחק בין מעלה ומטה כחוט השערה

            והסערה גוברת, מאיימת עליו להיקרע.

                        החושך איום, הסכנה גדולה!

            הסיכויים קלושים – הפועלים עצלים...

 

תתפלל בשבילי, כי לי אין כבר כוח לנשום.

            נשמתי כלואה בעבותות החטא.

                        דבר בעדי - כי כבד לב אני וכבד רצון.

 

**

מתי אבוא ואראה פני אלוקים?

            אני כ"כ מתגעגע אליו,

                        כה הרחקתי, כבר איני ראוי...

 

ואיך כבוד הבית אראה

            כשאין לבוא בשער המלך בלבוש שק?

                        ואני עוד יושב בשקי ותעניתי

            בעוד השרץ בידי,

מתבוסס בחטאי...

 

***

היש סיכוי?

 

       אך מה אוכל לעשות??

 

בתוכי אצעק "אַיֵה מקום כבודו?"

            הגם כשאציע שאול הינך?

 

ואצפה לדממה דקה

            איומה

                        לשתיקה מרוחקת...

 

****

בבקשה קרא לד´. התחנן לפניו.

            שיעזרני

                        כי איני מוצאו באשר אני כאן.

 

עזרני גם אתה

            תגיד לי שהוא גם פה עימדי

                        בחושך ובאפילה

 

נחמני שגם עתה

            בגיא צלמוות מלא פחד משכני

                        בין מיצרי חטאים ויצרי שאול--

עדיין יֵרַצה את נאקתי.

 

*****

וברגעי האחרון

            לפני שהחוט יקרע

 

אצרח את נשמתי לאל אחד באהבה

            ובתפיסת אצבעותיי האחרונות

                        עוד אאחוז בכיסאו--

ואתוודה כבעל דין

            שמקומי הוא שם למעלה

                        ולא כאן למטה…

 

 

בתקווה שישמע

            בצפייה שיזכור

                        בתחינה שיעזור.

 

 

 

אנא

            תתפלל עלי

           

                        כדי שאוכל לחזור.