שלומי צורי

באמת לא יודע מה לכתוב אולי כאשר אגדל יתברר לי מה באמת כדאי לכתוב

נסיון לא מחייב לכתיבה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה