לילי זיכרון. ב. לאה. ושוב כינורו של דוד, לקראת קול התרנגול קורה. על נפשי הצמאה הוא מנגן, על נשמתי העַרֶגה, כאיל על אפיקי מים. ...שלא רק בשביל זה אני פה... כן.. אני זוכר... בשביל משהו אחר. בקשה מיוחדת. לצאת מהבדידות, מהאַבדוּת, לקבל קצת חוט של תשובה... שאינני לבד. אני - וָהוא. אנא. הושיעה נא! בקטן בצאן מַרְעִיתֵך. אני רוצה אותך! זאת אני יודע. בך אני מאמין. מאמין – ובודד. כי כך נגזר עלי. לא לכבוש את העולם, לא לאכוף על אחרים, כי אם רק את עצמי. להכניע את רצוני, מצוּדתי. אליך. לעזור בגְבְורְהְ, להקריב היצר על מזבח. כאיל אַחַר, כריח ניחוח. אלוקי! אותך אני רוצה! אך אינני מצליח להבינך... את דרכיך, איך הכל מסובב... ...עולם הפוך אני רואה... וחוֹוֵה. ככל שאני חפץ, כך כוחותי ממניח מתחסרים. כמה שאני מתקרב, כך רבים המכאובים. מעֵין כבוד הבריות, ככל שאתחמק מהבעיות, מהצרות, כך אחרי הם דבקות... ...זאת איני מבין... שבעה ייפול צדיק – וקם. אינני צדיק, ומרבה אני ליפול... - אך לא את כבודי אני רוצה! כי אם את כבודך! עזרני. אלקי ישעני. איך אמצא את כבוד שמך? לא לכבוש אני רוצה, אלא לתת ולעזור. לעזור לאחרים, כדי שיעזרו גם לי. אך לא רק בגלל זה – כי אותם אני רוצה – כי להם אני שייך. כי לא בודד באמת אני, כי אם חלק מכולם, עם כולם. שייך להם, לכלל, שכולנו נשמה אחת. קיוּמיוּתינו היא אחת, על כך איננו בודדים לעולם. רוצה לתת בֶחֶסֶדֶ. לראות הכל בעין טובה, באמת מושלמת, שמארץ תמצח. שכולנו כאחד. יחד. אבל כל זה תלוי רק באור פניך. אנא ה'! ברכנו. חנכנו כאבא, שלעצמאיים נהא. שלהתמודד נוכל, מול כל מחשכי עולם. ואהבנו כאמא, החַיַה אותנו, התומכת בנו, בשעות הקשות ביותר. שכך נוכל לכבדך, ולירא את רוממותך, כבנים האהבים את הוריהם. אלה שבַּם - עמך שותפים. עזרנו. והצילנו. למען שמך.      

    ב' אב, התשס"ג