קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

צד שמאל של הזרת הימנית

ותק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה