קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

אם אני מדברת על זה

מקום משלי2

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה