קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

כדג וכדין

אני רוצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה