קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

אם אני מדברת על זה

מחשבות של לילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה