קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

אני רוצה

נורמה ג´ין שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה