קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

הבלדה לחתן ולכלה

ותק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה