קטנה _

לפעמים הייתי רוצה שתדעו שזו אני.

בכניסה לגן עדן

תותים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה