אם אני מדברת על זה

כל הזמן,

זה אומר

שאני צריכה לשמוע את זה,

ואז

זה אולי אומר

שאני לא בטוחה בזה,

ואז

זה לא כל כך טוב.