רואי _

בן 15

פרידה.

משמר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה