גברת פלפלת לא באמת מתכווצת ושוב חוזרת.

אלו רק עיניים ביקורתיות ששופטות אותה לחובה ברגעים של נפילה.

רק עיני מר פלפל, שאוהב באמת, רואות אותה תמיד בגודלה המלא...