זה בסדר,

גם אם לעולם

לא תצליחי

לאהוב את עצמך,

אולי,

תצליחי לאהוב אותי,

ואני אוהב אותך,

בשביל שנינו.