מבחינתם

הוא רק עוד אחד שנפל בשביי הסטטיסטיקה.

אבל הוא היה אבא שלי קודם.