ועכשיו ברצינות.

אני אודה לך אם תואילי

בטובך

להסיר את מעטה הציניות שלך.

 

למה?

 

לא יודעת, זה

מפריע לי לראות אותך כמו שאת

באמת.

 

בעיה שלך.

 

שלי או שלך?

 

למה שלי?

 

כי גם את לא יכולה לראותך את עצמך

כמו שאת

באמת.

 

אני לא כזאת מעניינת.

 

איך את יודעת?

 

סיפרו לי.