אני אדם רגיש וטוב ואם? אני עם המון מצפון ואם? אני לוקח ללב ואם? זה אפילו כל דבר קטן ואם? אני מרגיש רע ואם? אני מוותר המון ואם? אני מפסיד מזה ואם? אז אני חסר כל ואם? אין לי ממה לחיות ואם? יש לי אשה וילדה ואם? הם לא יכולות לחיות ואם? אז לא אוכל לשרוד ואם? אפסיק להיות טוב ואם? אז הלב יכאב. ואם? ארגיש מחושים. ואם? לא אוכל לחיות. והרי ממילא לא תוכל לחיות. מוטב שזה יהיה על חשבונך. ולא על חשבון אשתך וילדיך.