היהדות לא מתחשבת

בקלסטרופובים.

אני לא אתן

שיסגרו אותי בתכריכים

בתוך בור

ויכסו אותי מכל עבר באדמה.

כי מספיק שהנפש חיה אחרי הגוף

ואפילו רק לשניה

בשביל שהתחושה האחרונה שלי תהיה

של היסטריה ומחנק.

אבל היהדות

אינה מאפשרת

לפחד גם מהאל וגם ממקומות סגורים.