תני לי לעזור לך. תבטחי בי. אני רוצה לשמוע. תספרי לי. יש לי מה לתת. קחי. את נתת כל כך הרבה... עכשיו- תורי.