זה שפורש את הכוכבים אוכל לומר לכם בוודאות, כי זה האחראי על פרישת הכוכבים, מסכן הוא. כי מה עמל הוא לעבור לילה לילה ולהדליק אין ספור מנורות קטנות? ואיזה מין שכר יש לה לעבודה מייגעת זו? השכר האמיתי הוא פניהם של היושבים מטה ומביטים בכוכבים- מה יפות עיניהם שמגלים הם את ניצוצי השמיים הראשונים. אך אין אותו פורש כוכבים יושב גבוה מדי כדי לראות פניהם? ומיהו בכלל אותו פורש כוכבים? האם אדם הוא או חיה? האם יצור על אנושי? אלוהי אולי? האם אין חוסר ידיעתם של פרטים אלה, לא אומר משהו על זהותו החסויה והמבודדת של אותו יצור? עוד דבר שניתן להעלותו על הדעת עם מעט מחשבה, הוא בדידותו האיומה של פורש הכוכבים. הרי ששם גבוה במרום לא בהכרח נמצאים יצורים נוספים- אלא אם כן לא די בפורש כוכבים אחד. אך אם אכן ישנם יצורים נוספים כאלה, מה סיכויים להיפגש זה עם זה בגלקסיה הגדולה והרחבה? בכל מקרה מתרוצץ פורש הכוכבים מכוכב לכוכב וודאי אין לו פנאי להתעסק בבדידותו. מבוגרים עושים זאת לפעמים. קוברים את עצמם בעבודתם עד מחנק רק כדי שלא ירגישו בבדידותם. אך אולי אין לו ברירה לפורש הכוכבים.כי הרי עסוק הוא בנדידה מכוכב לכוכב ובהדלקתו, ולפני בוא השחר , כאשר הגיע עת הכיבוי, אפשר להניח שמשלים פורש הכוכבים את שעות השינה שהחסיר, הרי כל הלילה לא ישן והוא בוודאי עייף מאוד. אם אכן נכונות השערות אלו, כיצד ניתן לחיות חיים מאושרים בתור פורש כוכבים שכזה? הרי הבדידות גדולה, העבודה רבה וכנראה שלעולם אינה נגמרת. אם כן יכול להיות שפורש הכוכבים נענש בחומרה על מעשה שעשה. או אולי רואה הוא בעמל רב זה פרס? הכרתי אדם שאמר כי יש צד חיובי בכל עניין. אם אכן נכון הדבר מהו הצד החיובי בעבודתו של פורש הכוכבים? לעיתים אני מרחם על אותו יצור. נדמה לי כאילו נידון לנצח לחיי בדידות וצער. אך כמובן שישנה אפשרות אחרת. יכול להיות שבכל רגע נתון יכול אותו יצור "להתפטר" מתפקידו. אך אם יקרה דבר מצער זה, מי ידליק את פנסי השמיים בכל לילה? ומי יכבם בכל בוקר עם שחר? אם אכן יתפטר, יאלץ מישהו להיכנס לתפקידו, ומי ירצה תפקיד כה בודד? מכאן שפורש הכוכבים יישאר לנצח בתפקידו. בודד .עצוב. גלמוד. אז כשיורד הערב, הביטו לשמיים. ואם תראו אותו,את פורש הכוכבים, מתהלך ומדליק מנורה מנורה, אמרו לו שלום והתעניינו בשלומו כי כל רצונו הוא מעט חברה.