אני רוצה ללכת לישון ולחשוב.

לחשוב על דברים טובים,

לחשוב על אנשים טובים.

 

 

אני רוצה להאמין

במשהו.

אני רוצה לאהוב

מישהו.

 

אני רוצה להרגיש.

להרגיש כל דבר.

כאב.

כאב עמוק מהול בדמעה.

 

אני רוצה להרגיש טוב.

אני רוצה להחלים

מזה.

 

אני רוצה שידברו אלי כאילו אכפת

ויחבקו אותי כאילו אני חשובה.

אני רוצה שיבכו איתי.

אני רוצה שיקשיבו.

אני רוצה להקשיב,

ואני רוצה שידברו.

 

אני רוצה להיות כתף של מישהו.

אפילו רגל זה טוב.

 

אני רוצה להפסיק לרצות

ולרצות להפסיק.

 

אני רוצה ללכת לישון ,

ולקום אחרי שיכרון חושים

להנגאובר רציני במיוחד.