אני יודעת שאסור לי

מחיר החשיפה במקרה הזה

יהיה גדול מכפי שאוכל לשלם מבלי למשכן מספר שעות שינה.

אבל לפעמים

ובעצם די הרבה לפעמים

אני כמעט מתפתה

לתת לך לקרוא.