טוקסידו שחור מול שמלה לבנה. לילה ושחור מול הלבנה. שלו ורגוע פניו מחייכות, הסכין בידה, מרמז לבאות. עוד דקה זה עבר, יודעת בעצמה. החלום נגמר האשליה התנפצה. עכשיו דם בראשו, וראשו בידה, היא לנצח שלו והוא לנצח שלה.