סדקים ------- אני מתבונן בעקבות הזרימה בנחל טוב. נחל אכזב קשה יותר לאהוב. צריך להקשיב חזק לאטד כמו יתום למלוח כמו דמעות לאבן כמו לב, לתנועה שקטה של השכבות בסלע. אלקים אדירים, כמה סבלנות צריך כדי לגדל ילדים במדבר. כמה מים צריך להוציא מן העפר. ולכסות כשקר, ולנחם כשנשבר. ובסוף נגמר. ובסלע נשארים קווי מתאר. http://shaharoot.kfar-olami.org.il/html/yoval/MVC-050F.JPG