מישי אחרת

סתם אחת.

חם-קר

הגשם הראשון

קישורים שאקח עימי
מילון השגיעוט
עולים מעלה