מישי אחרת

סתם אחת.

שיר למעלות

שבעה

קישורים שאקח עימי
מילון השגיעוט
עולים מעלה