מישי אחרת

סתם אחת.

שבעה

דבר אליו

קישורים שאקח עימי
מילון השגיעוט
עולים מעלה