דנדוש ביסלי

אוהבת עמיחי ומילים קטנות ופשוטות. מנסה לחיות...

גשם

הכריות שלך מסודרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה