שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

קשת - סיפור אמיתי

שבוע ראשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה