שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

הר החיים

אני ואריך פון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה