שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

לברגסון ולרב קוק

הנסיך הקטן כוכבית שבע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה