שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

הנסיך הקטן כוכבית שבע

שבוע שני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה