דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

מזל טוב

לפעמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה