דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

לפעמים

משעמם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה