דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

משעמם

לכתוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה