דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

כשרע

משעמם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה