דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

לכתוב

מזל טוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה