דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

לפעמים

לכתוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה