פרפר חרישי

"רבות מחשבות בלב איש.."

כמיהה

"בים דרכיך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נודעו"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה