פרפר חרישי

"רבות מחשבות בלב איש.."

כמיהה

אל תאמר..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה