פרפר חרישי

"רבות מחשבות בלב איש.."

"בים דרכיך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נודעו"

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה