עדי .

אני אחלום לנצח...

חזאות ניתנה לשוטים?

טרם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה