עדי .

אני אחלום לנצח...

כל פעם מחדש

טרם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה