השקט הנמתח כמו
זמזום גובר
המתח הנפגש
עם החולף
והחוזר

אתה לא תהיה לי צל עובר
אלא
עופרת יצוקה-

(שם של מבצע עכשיו,
אתה חייל צמא לקרב,
בוא,
קרב)

אנחנו לא נוגעים
רק
באוויר בינינו
מצטיירת נשיקה.

בין הבל פי
והסיגריה הדלוקה

תמיד בין הזמזום הזה
אני כאן

מחכה