ציף ציף מעל לרציף

ארץ זבת חלב ודבש (משל)

אחת ולתמיד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה