למה אני צריך!

להגיב יחידי ליצירות האתר!

ברוח סערה- אשנס מוסרותיי!

אבל בליבי -עד מתי?

 

אחזיק את מדור התגובות - באתר!

במתוק וגם במר!

הגולשים עצלנים!

שלא לומר -על הפנים!

לא יכתבו מאום דחוק

כי בעטם אחז השיתוק!

 

רק יצפו לקבל תגובה

מאת עצמי ואנוכי

ומנוע התגובות שבתוכי!

אני כמו אטלס- המחזיק העולם בידיו!

באביב וגם בסתיו!

 

ולעת אעלם - ידעך מדור התגובות!

ויהפך לתל חורבות!

ואז פידבקים - יהיו נדירים!

לא לסיפורים ולא לשירים!

ושיח יוצרים לא יהיה בנמצא!

 

עורו עורו -מעצלותכם!

שנסו מותנכם ועטכם!

ובא לציון גואל וברכה

ולירושלמי תהיה מהפכה!!