שם משתמשת

מה שאני כותבת זה המחשבות שלי. הם לא צריכות להיות חכמות או שנונות. הם רק מחשבות. שלי.

לפעמים

אין לי כותרת..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה