מעין ש

בת 35. איך זה קרה?

Farewell

הכל לטובה, אה?[כי אני יודעת שתקרא[

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה