מעין ש

בת 35. איך זה קרה?

חוסר אונים

שאלה פילוסופית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה