מעין ש

בת 35. איך זה קרה?

שאלה פילוסופית

מה שהיה ומה שלא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה