אולי כי החסרנו תפילה בפניך
שמתנו בין מצרים יום ויום
ועכשיו כשהם והוא מול כסא כבודך
נקרא אליך בשמו:

רפא נא אל
את החיים בחזית
והשב להם את השלווה

וחזק נא אלי
את כל לוחמינו
אזרחי העורף וחיילות הצבא

רפא נא אל
פצעים שפצעת
בגוף,בנשמה ובנפש

וחזק נא אלי
את מי שהותרת
כשלקחת נשמות אחינו  בחטף


זכינו בחייהם
ולשמוח בהם
אבל הוא שנתן, גם לקח
ועכשיו כשחלל וכאב ודמעות -
רפא נא אל את כולנו
ויהי שם ה´ מבורך

(ואנא אלי, רפא נא גם לי
הקטנה מהמרכז השקט
שצופה מהצד
תן לי את הכוח להכיל  ולחבק
ולחיות "כרגיל" בתוך "המצב")

לזכר רפנאל מוסקל הי"ד, לוחם בסיירת "אגוז", שנהרג במלחמת בין המצרים, באור לכ"ה תמוז, תשס"ו