הישמרי לך מהצורך

הכל-כך בסיסי הזה

הישמרי לך מהחופש

לעשות כל העולה על רוחך

הישמרי לך מהפחד

שאולי לעולם זה לא יקרה

 

תשמרי על עצמך, ילדה,

כי אולי יום אחד...