אלי רווה

תושב השומרון. ולא, אינני סופר הילדים אלי רווה.

אינני שלם עם עצמי

התחטאות

עולים מעלה